Ekonomi

Yeşil dönüşüm Yeni Orta Vadeli Program’da yerini aldı

Yeni orta vadeli program dün Resmi Gazete’de açıklandı. Önümüzdeki üç yıl için hedefler arasında “yeşil dönüşüm” kararları öne çıktı.

Yeni orta vadeli programda yeşil dönüşüm gerçekleşti

Çevre sorunları ve iklim değişikliği insan yaşamını ve dünya ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Avrupa Birliği (AB) Büyük önem verdiği “Yeşil Uzlaşma” da bu amaca hizmet ediyor. Günümüz gerçeğine uygun olarak Yeni Orta Vadeli Programa (OVP) “yeşil dönüşüm” dahil edilmiş ve yeşil ekonomiye geçiş için politika ve tedbirler belirlenmiştir.

“İklim değişikliği etkisini tüm dünyada gösteriyor”

OVP, iklim değişikliğinin etkisinin sürdürülebilirlik kavramı bağlamında dünya genelinde yeşil ekonomiye geçişin önemini artırdığının altını çizerek, gelişen ülke odaklı yaklaşımlarla küresel olarak iklim değişikliğinin ekonomi politikalarındaki ağırlığının arttığına dikkat çekti. 2019 sonunda AB tarafından açıklananlar gibi. Avrupa Yeşil Anlaşması.

1. orta vadeli programda yeşil dönüşüm gerçekleşecek

YEŞİL UZLAŞMA PLANININ HEDEF VE HEDEFLERİNE DİKKAT

OVP, bu durumun Türkiye’nin ana ihracat pazarları olan AB başta olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalar doğrultusunda sanayi ve ekonomide yeşil dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirdiğini vurguladı. Yeşil Uzlaşma Eylem Planı’nda belirtilen amaç ve önlemleri dikkate alarak.

Yeşil dönüşüm için Ar-Ge çalışmalarını destekleyeceğiz

Yeşil dönüşümü hızlandırmak için Ar-Ge çalışmaları desteklenmekte, yeşil üretime yönelik teknolojiler geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

Yeşil Sanayi Bölgesi sertifikasyon programını Yeşil OSB programı ile tamamlayarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir endüstriyel ve döngüsel ekonomik alanların oluşturulmasını hızlandırmaktadır.

Yeşil dönüşüm yeni orta vadeli program # 2'de gerçekleşiyor

FİNANS SEKTÖRÜ ÇERÇEVESİ GELİŞTİRİLECEK

Finans sektörüne yönelik düzenleyici çerçeve, sektörün yeşil dönüşümünü kolaylaştırmak için iyileştirilecektir.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaşıyor

Yeşil yatırımların finansmanı için uluslararası standartlara uygun bir rehber geliştirilerek yeşil tahvil ve sukuk ihracının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Sıfır atık uygulamaları evlere de yayılacak.

KULLANIMDA ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANIYORUZ

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için enerji ve üretim kaynaklarını verimli kullanan çevre dostu üretim yatırımları desteklenmelidir.

Yeni orta vadeli program # 3'te yeşil dönüşüm yaşanıyor

“Sürdürülebilir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz”

Maliye Bakanı Elvan Lütfi ve Maliye Bakanı, Resmi Gazete’nin çift sayısında Twitter hesabından yayınlanan OVP’nin değerlendirmesini yaptı. Elvan, 2022-2024 dönemi için ekonominin temel politikalarını, ilkelerini, hedeflerini ve gösterge niteliğindeki ekonomik boyutlarını içeren orta vadeli bir programın yayınlandığını belirtti. Sürdürülebilir özel sektör öncülüğünde büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz” dedi. terimini kullandı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu