Ekonomi

Yapılandırma kapsamında KDV artırımı düzenlenmesi yapıldı

Yeniden Yapılanma Yasası kapsamında “özel esaslara” rağmen KDV getirenlerin durumu, konuyla ilgili sorulara cevap arayanlar için yeniden düzenlenerek daha spesifik hale geldi.

KDV artışı konfigürasyon dahilinde düzenlenmiştir.

Yazar: Maliye Bakanlığı ve Mali Gelirler Dairesi (GİB) “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KDV ARTIRILMASINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Tebliğ, KDV’yi 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunların “Özel Esaslar”da Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamına alan kişilerin durumunu düzenlemiştir.

YIL İÇİN ARTAN KDV AŞAĞIDAKİ UYGULAMADAN HARİÇ OLABİLİR

Buna göre, Aralık 2020 öncesi ve öncesi vergi dönemleri için olumsuz bulguya sahip olan, bu tebligat kapsamına giren, içerikleri nedeniyle sahte belge veya yanıltıcı belge kullanan, beyanname veremeyen, adres, defter bulamayan veya ibraz etmeden mükellefler belgeler, bu nedenle kendilerine özel esaslar uygulanır, 2016, 2017. 7326 sayılı KDV’yi yükseltenler. Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca;

KDV artışı, yapılandırma 1 kapsamında düzenlendi

ÖDEME HATALARINDA GARANTİYİ PARA İLE DEĞİŞTİRİYORUZ

Ayrıca taksitlendirme talebinde bulunan mükellefler, hesaplanan toplam tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (kısıtlayıcı koşullar içermeyebilir), devlet tahvili veya hazine bonosu ve taksit düzenlemeleri halinde genel tarifeye dönebileceklerdir. taksitlerin tamamının ödenmesini beklemeden Bu şekilde teminat sağlayan mükelleflerin, bu Kanunda öngörülen haktan fazla taksit ödememeleri halinde, ödenmeyen taksitler muaccel olur ve teminatın nakde çevrilmesi suretiyle kalan borç geri alınır.

KDV artışı, yapılandırma 2 kapsamında düzenlendi

2016 ve 2017 yıllarında büyüme gösteren faydalanıcıların durumu netleşti

7143 olanlar. 2016 ve 2017 yıllarında kanuni artış yapılan hak sahipleri, menfaatlerinden taviz verilmemek kaydıyla o yıllar için yeniden prim artırımına tabi tutulmayacaktır.

7326 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca KDV artırılarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarının tüm dönemleri için yeniden özel esaslara tabi olacaklardır. artışın meydana geldiği olumsuzluklar.

KDV’sini arttıran mükellefler, özel esaslara tabi olmasalar bile, satın aldıkları mükelleflere ilişkin olumsuz yıllarının belirlenmesi gerekeceğinden, özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecektir. büyüme.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu