Ekonomi

Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

Türkiye’de önümüzdeki 3 yıl boyunca kamu kaynaklarının kullanılacağı öncelikli sektörler ve projeler belirlendi.

Türkiye'nin kamu yatırım haritası çizildi

2022-2024 yatırım programının hazırlanmasına yönelik kılavuza göre, kamu yatırımlarının büyümesine katkı sağlayan, özel sektör yatırımlarını destekleyen, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıran projeler ile makroekonomik hedefleri destekleyen projelere öncelik verilecek. .

DOĞALGAZ REZERV ALTYAPI PROJELERİ İÇİN ÖNCELİKLİ PROJELER

Yeterli doğal gaz arz rezervlerinin oluşturulmasına olanak sağlayan projelere ve denizde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir.

ENDÜSTRİYEL PROJELERİN KORUNMASI İÇİN ÖNCELİK

Madencilik sektöründe enerji sektörüne ve işleme sanayine katkı sağlayan üretime yönelik projeler ile kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynakların aranması ve üretimine yönelik projeler ile rezervi bulunan madenlere öncelik verilecektir. tükendi. arz güvenliğini sağlamak için.

Organize sanayi bölgesi (OSB), küçük zanaat sitesi (KKS) ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, endüstriyel altyapı projelerine, sektörel ve tematik projelere yatırım programında öncelik verilecektir.

Enerji sektöründe, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere yerli ve yerli enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik arz-talep analizine dayalı yatırımlara ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayan iletim altyapı projelerine öncelik verilecektir. .

Türkiye Kamu Yatırım Haritası #1

LOJİSTİK MERKEZLER İÇİN STANDARTLARI güncelleyeceğiz

Lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik veriliyor Demiryolu yatırımları, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat yapımı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon Önemli Yük merkezlerine giden bir aktarma merkezinin yapılmasıyla birlikte raylı sistem üzerindeki araçların yerli üretimine öncelik verilecektir.

Doğu Akdeniz’in ana konteyner limanı olan Filyos Limanı ile Çandarlı Limanı’nın tamamlanması, denizcilik yatırımları için öncelikli olacak.

Lojistik yatırımlarının, özellikle Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki mevcut ve devam eden lojistik merkezlerin kalitesini iyileştirmesi gerekmektedir. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Türkiye Kamu Yatırım Haritası #2

Çok çeşitli turizm politikası projelerine katkı

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilen projelere öncelik verilecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik kuruluşlarının projelerine yeni konut tekliflerinde öncelik verilecek.

Türkiye Kamu Yatırım Haritası # 3

SAĞLIKTA BÖLGESEL SONUÇLARI AZALTACAK PROJELER YURT DIŞINDA OLACAK

Sağlık sektöründe, koruyucu ve temel sağlık hizmetlerine yönelik projeler, fiziki uygulaması yüzde 75’in üzerinde olan projeler, tamamlanan inşaat birimlerinin ekipman ihtiyacına yönelik projeler, deprem güçlendirme projeleri ve bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönelik projeler ilk etapta kamu yatırımı alacak. .

GÜVENLİK HİZMETLERİNE YATIRIM

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, ayrıca niteliği itibariyle önleyici/savunma güvenlik hizmeti niteliğindeki projelere, hizmet etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıran projelere, sınır güvenliği projelerine öncelik verilecektir. , terörizm, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye katkıda bulunan projeler ve yatırımlar.

Türkiye Kamu Yatırım Haritası # 4

KAYIP SU POMPALAMASINI ÖNLEMEK ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan önemli su işleri projelerinden, su taşıma tesisi tamamlanmış veya inşaatı devam eden rezervuarlı ve rezervuarsız projelere öncelik verilecektir. Su kayıp ve kaçaklarını azaltacak projelere öncelik verilecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinden, nüfusu 50.000’den fazla olan ve su kayıpları %50’nin altında olan belediyeler tercih edilmektedir.

İŞ KAZALARI TAKİP SİSTEMİ KURULMASI

İstihdam ve çalışma hayatı alanında işletmelerde sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli yaklaşımı hakim olacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak sağlayan bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü piyasası programlarının daha etkin kullanımı ile dezavantajlı kadınların, gençlerin ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımını ve entegrasyonunu sağlamaya yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz göçle mücadele

Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının belirlenmesine yönelik araştırma projelerine öncelik verilecektir.

Yasadışı göçle mücadelede mevcut yatırımların tamamlanması, geri gönderme merkezleri ve sığınma evlerine yapılacak yatırımların önüne geçecek, yeni proje önerisi ancak mevcut imkanlarla çözümlenemeyen durumlarda gündeme gelecek ve bu projelerde önceliği sınır boyunca olan bölgelere verilecektir. göç yolları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu