Ekonomi

Türkiye’nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu

Denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir. Yatırım teklifleri, bölgeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Organize sanayi ve teknolojik gelişme bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programında yer alacaktır.

Türkiye’de önümüzdeki 3 yıl içinde kamu kaynaklarının kullanılacağı öncelikli sektörler ve projeler belirlendi.

AA muhabirinin hazırladığı 2022-2024 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, kamu yatırımlarının büyümesine katkı sağlayacak, özel sektör yatırımlarını destekleyecek, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıracak projeler ile makroekonomik hedefleri destekleyecek projeler hayata geçirilecek. verildi. öncelik.

Kamu yatırım teklifleri, bölgeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde hazırlanacaktır.

Bölge ekonomilerinin önemli sektörlerinin katma değeri yüksek ve rekabet gücü güçlü üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlarda yatırımlara öncelik verilecektir.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE ÖNCELİK

Enerji sektörünü ve madencilik sektörünün imalat sanayisini besleyen üretim projelerine, kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynakların aranması ve üretimi ile rezervleri tükenen ve madenciliğe yönelik projelere öncelik verilecektir. arz güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir.
İmalat sektörlerinde, üretim bakım projelerine, halk ve çevre sağlığı konusunda yapılacak çalışmalara, Avrupa Birliği ve uluslararası yükümlülüklere uyum çalışmalarına, hammadde değerlendirme projelerine ulusal, savunma sanayi projelerine, ülkenin araç ve uçak geliştirilmesine öncelik verilecektir. ulusal ve özgün raylı sistem.

Organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri (KKS) ve sanayi altyapısına yönelik teknolojik geliştirme bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programında yer alacaktır.

Enerji sektöründe, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik arz ve talep analizine dayalı yatırımlara ve yenilenebilir kaynakları sisteme entegre edecek enerji projelerine, ulaşım altyapısına öncelik verilecektir. Doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasını sağlayacak projelere ve denizde keşfedilen doğal gaz rezervlerini ülke ekonomisine kazandıracak altyapı projelerine öncelik verilecektir.

LOJİSTİK MERKEZLERİNİN STANDARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Demiryolu yatırımlarında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile inşaat, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri ikinci önemli hat Yük merkezlerine bağlantı hattının yapılmasıyla birlikte raylı sistem araçlarının milli üretimine öncelik verilecektir.

Filyos Limanı, Doğu Akdeniz’in Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanması denizyolu yatırımlarında öncelikli olacak.
Lojistik yatırımlarında Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecektir. Türkiye’nin lojistik master planının sonuçlarına göre lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilen projelere öncelik verilecektir.

Yeni konut inşaat tekliflerinde Anadolu’nun doğu ve güneydoğu bölgelerindeki güvenlik teşkilatlarının projelerine öncelik verilecektir.

BÖLGESEL SAĞLIK FARKLILIKLARINI AZALTMAYA YÖNELİK PROJELER ÖNDE OLACAK

Sağlık sektöründe koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmeti projeleri, fiziki başarısı yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanmış birimlerin ekipman ihtiyacı ile ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farklılıkları azaltan projeler hayata geçirilecek. Başlamak için kamu yatırımından yararlanın.

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere öncelik verilecektir. güvenlik projeleri, terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projeler.

SU KAÇAKLARININ KAYBI ÖNLENMESİ ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan büyük hidrolik projelerinden, depolu ve deposuz, yapımı tamamlanmış veya devam eden su temin yapılarının yapımına öncelik verilecektir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinde, su kayıp oranı %50’nin altında olan, nüfusu 50.000 ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecektir.

İŞ KAZALARINI İZLEMEK İÇİN BİR SİSTEM UYGULANACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında, şirketlerde sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetimine yönelik model bir yaklaşım hakim olacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü programlarının daha etkin kullanılmasına ve dezavantajlı kadınların, gençlerin ve göçmenlerin işgücü piyasasına iş piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Yeni projelerde çocukların, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine yönelik projeler ile sosyal hizmet kuruluşlarının ve gençlik merkezlerinin projelerine bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak öncelik verilecektir.

Düzensiz Göçle MÜCADELE

Göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının belirlenmesine yönelik göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve araştırma projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında geri gönderme merkezleri ve sığınma evlerine yapılacak yatırımlarda mevcut yatırımların tamamlanması öncelikli olacak, yeni proje önerisi ancak mevcut imkanlarla çözüme kavuşturulmasının mümkün olmadığı durumlarda yapılacak, bu projelerde göç yolları üzerinde bulunan illere öncelik verilecektir.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

Türkiye’nin kamu yatırım öncelikleri belli

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu