Ekonomi

SPK, yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aidatlarını artırdı

OTC türevlerinde faaliyet gösteren yatırım kuruluşlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne ödemeleri gereken ücretler artırıldı.

SPK, yatırım kuruluşlarının ücretlerini Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne yükseltti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi (SPK),YTM) Yönetmelikte değişiklik yapan düzenleme ile OTC türev araç işleten yatırım kuruluşlarının ödeyecekleri yıllık ücretlerin hesaplanma yöntemine dayalı tutarlar artırılmıştır.

YILLIK ÖDÜL ARTTI

Yeni karara göre Yıllık ücretlerSözleşme büyüklüğü 1 milyon ITL’nin altındaki tüm yatırımcılar için tutar 50 ITL’den 500 ITL’ye, 1 milyon ITL’nin üzerindeki tüm yatırımcılar için 100 ITL’den 1000 ITL’ye yükseltilmiştir.

50.000 LİRA giriş ücreti aynı kaldı

Yatırım kuruluşlarının faaliyet izni verilmesini onaylamasının ardından, lisans belgesi düzenlenmeden önce YTM’ye ödenmesi gereken 50.000 HUF giriş ücreti tutarında değişiklik yapılmadı.

SPK 1 Nolu Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne yatırım kuruluşlarının ücretlerini yükseltti

KISITLAMA YAPILMIŞTIR

Tasfiye ve değişken sermayeli yatırım fonlarındaki yatırım ortaklıkları, yatırım faaliyetinin getirisinin talep edilmesi ve tahsil edilmemesi halinde 10 yıl içinde zamanaşımına ilişkin maddede yapılan değişiklikle madde metninden çıkarılmıştır.

Menfaat sahiplerinin, ilgili yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamak amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MM) nezdindeki hesaplarını bloke etmeleri halinde, 10 yıllık zamanaşımı süresi sona erer ve kapatma süresi kapanma tarihinden itibaren işlemeye başlar. yararlanıcı tarafından serbest bırakılır.

DURDURULAN YATIRIM KURULUŞLARI

Yönetmelik, faaliyetlerini durduran yatırım kuruluşları için zamanaşımı süresini yeniden düzenledi. Buna göre, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyetleri kesin olarak durdurulan ve hesapları başka bir kuruluşa devredilen yatırım kuruluşlarının hesaplarında mevduat ve alacakların belirlenemeyeceği tarihlerin belirtilmesi mümkün değilse, transfer fon olacak..

SPK, yatırım kuruluşlarının ücretlerini 2 Nolu Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne yükseltti

KONTROL HESAPLARINA UYGULAMA SINIRLAMASI 100 TL’den 250 TL’ye

Yatırım kuruluşlarının mevduat ve vadesi gelen alacakları konusunda hesap sahiplerini uyarması gereken tutar 100 liradan 250 liraya çıkarıldı. Bu tutarın hesaplanmasında borsada nominal değerinin üzerinde işlem görmeyen paylar dikkate alınır. Mevduat ve alacak sahipleri başvuruda bulunduğu takdirde, Takasbank ve MKK’nın sermaye piyasası araçlarına ait hesap bakiyeleri üzerinden; ve nakit, dağıtılan temettü tutarı ile birlikte başvuran hak sahiplerine iade edilir.

Yatırım kuruluşları, Yakas sorumluluğundaki vadesi geçmiş varlık ve alacaklarını en geç o ayın sonuna kadar Takasbank ve MKK nezdinde yatırımcı adına açılacak hesaplara aktarır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu