Ekonomi

OVP’de finansal istikrarın desteklenmesi yer aldı

Resmi Gazete’de yayınlanan 2022-2024 orta vadeli program hedeflerine ulaşmak için finansal istikrarı destekleyici bir takım kararlar alındı.

Finansal istikrara destek ODA'ya dahil edildi

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, finansal istikrarı destekleyici tasarruf tedbirlerine ek olarak, kaynak tahsisinin etkinliği sağlanmalı, gelişmekte olan sermaye piyasaları ile finansmana erişim kolaylaştırılmalı ve finansal okuryazarlık yaygınlaştırılmalıdır.

Finansal sektör aracılığının yüksek katma değerli ve ihracata katkı sağlayan sektörleri desteklemesini sağlayarak dış finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkları en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

KONTROLÖR TEKNOLOJİLERİ MEVCUTTUR

Bu doğrultuda teknolojik yetenekler ve araçlar, yetişmiş insan kaynakları ile birleştirilir ve finans sektörünün büyüklüğü, karmaşıklığı ve gelişimi ile orantılıdır. “gözetim teknolojileri” Yeni, odaklanmış kontrol uygulamaları ve yöntemleri uygulanmaktadır.

FİNANS SEKTÖRÜNDE MEVZUAT

Bankacılık ve bankacılık dışı finans sektörlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve ülke tercihleri ​​doğrultusunda hazırlıkların yapılması için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır.

Finansal istikrara destek OVP #1'e dahil edildi

YEŞİL BANKACILIK REHBERİ HAZIRLANDI

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumun bir parçası olarak, strateji oluşturma, kurumsal yapı, risk yönetimi, raporlama ve açıklama alanlarında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik kılavuzlar geliştirilecektir.

Katılımcı finansman sektöründe sürdürülebilirlik ve sosyal finansman faaliyetlerinin stratejik olarak planlanması ve uygulanması sağlanmalıdır.

Ülke finans sektöründe kullanılan teknolojik ekosistemin gelişmesine ve finans sektörünün dijitalleşmede dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmesine destek olacak şekilde bilgi sistemleri mevzuatı güncellenmeye devam edilecektir.

Türk finansal ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji şirketleri, üçüncü taraf risklerini en aza indirerek, yerli ve milli ürün ve hizmet kullanımını yaygınlaştırarak kontrole tabidir.

Finansal istikrara destek OVP # 2'ye dahil edildi

FİNANSAL VE TEKNOLOJİK FON KURULDU

Ödemeler alanında faaliyet gösteren fintech kurumlarının, Merkez Bankası tarafından işletilen ödeme sistemlerine ve kamuya açık veri tabanlarına erişimi bulunmaktadır. Ödemeler alanında, İstanbul Finans Merkezi’ni fintech için küresel bir merkez haline getirecek şekilde güçlendirecek bir düzenleyici pilot alan oluşturulacak. Fintech start-up’larını desteklemek için İstanbul Finans Merkezi’nde finansal ve teknolojik bir temel oluşturulacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu