Ekonomi

Kooperatifler kanunu birçok yenilikle birlikte yayınlandı

Vergi Usul Kanunu ile Münferit Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ve Kooperatifler Kanunu ile Münferit Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun yayımlanmıştır.

Kooperatif kanunu birçok yenilikle getirildi

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi sistemine yenilikler getirilmiştir.

RESMİ DERGİDE YAYINLANAN KOOPERATİF HUKUKU

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatif Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre, kooperatif kurulu, başvuruyu izleyen bir ay içinde başvuruyu sonuçlandırarak başvuru sahibine bildirir.

MONTAJ ELEKTRONİK BİR ORTAMA GİRDİ

Yönetim kurulu, esas sözleşmede belirtilen şartları taşıyan kişileri yönetim kuruluna almaktan kaçınamaz. Genel kurul, esas sözleşmede öngörüldüğü takdirde elektronik ortamda da yapılabilir.

Kooperatif Yasası # 1 bir dizi yenilikle yayınlandı

HİSSE SAHİPLERİNİN DEĞERİ VE HESAPLA TEMSİL EDİLMEYEN HİSSE HİSSESİ 100 TL

Şirket hissesinin değeri kanunla yeniden düzenlendi. Buna göre şirketteki payın değeri ile her bir kambiyo senedinde gösterilmeyen payların değeri 100 lira olarak belirlendi. Payın değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak yetkili bakanlık tarafından artırılabilir.

FEDERAL BİRLİK VE MERKEZİ BİRLİKTE ÜYELİKSİZ KAMU KREDİSİ KULLANMA YAŞI OLDU

Kooperatifler Kooperatif birlikleri; Kooperatif birlikleri, merkezi federasyonun ortağı değilse, devlet tarafından sübvanse edilen kredileri garanti edemez veya tarımsal devlet sübvansiyonlarında aracı olarak hareket edemezler.

Bu kapsamdaki uygulamalarda; ne sendika kooperatifleri ne de merkez sendika derneklerde sendikalara üye olmaktan kaçınamaz.

Kooperatif Kanunu # 2 birçok yenilikle çıktı

İŞBİRLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ KURULACAK

Bir yıl içinde Ticaret Bakanlığı, tüm kooperatiflerin ve üstlerinin kooperatif hizmetlerine elektronik olarak erişebileceği ve merkezi bir veri tabanının yönetileceği Kooperatif Bilgi Sistemi’ni (KOOPBIS) kuracak.

Kanuna ekli geçici maddeye göre, kooperatifler ve üst kuruluşları en geç üç yıl içinde tüzüklerini bu Kanun hükümlerine uyarlamak zorundadır. Tüzüklerinde değişiklik yapmayan kooperatifler ve üstleri feshedilmiş sayılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu