Ekonomi

İstihdam teşvikleri etkinleştirilecek

İstihdam Türkiye’nin geleceği için önemli bir konudur. Cumhurbaşkanı’nın yıllık programının farklı açılardan yaklaşacağı istihdam alanında önümüzdeki yıl yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

İstihdam teşvikleri etkinleştirildi

“2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, teşvikler sadeleştirilecek ve istihdam teşviklerinin etki değerlendirmesi yoluyla etkin bir şekilde tasarlanacak şekilde tasarlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programına göre, aktüeryal dengeyi koruyarak sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda sosyal güvenlik prim fonu genişletilecek, sistem kolaylaştırılacak ve denetimlerle sistem devreye alınacaktır.

TEŞVİK FAALİYETİNE GENEL BAKIŞ

Bu teşviklerin etkinliğini gözden geçirerek, mevcut teşviklerin tekrarlanmasına ve etkisiz, birbirini dışlayan teşviklere yol açan uygulamaları tespit eder ve teşvik sistemini basitleştirmeye çalışırlar.

İstihdam teşvikleri #1 etkinleştirilecek

KONTROL FARKLI OLACAK

Sosyal güvenlik sisteminin kontrol uygulamasını geliştirir ve çeşitlendirirler, riske dayalı kontrol uygulamasını genişletirler.

Vergi Dairesi (GİB) verileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veri tabanından alınan veriler kullanılarak yapılan analizler sonucunda, planlı denetimler risk altında olduğu tespit edilen sektör ve işyerlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

KAYITSIZ ÜCRETLERDEN KAÇINMA

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretlerle daha etkin mücadele ediyorlar.

Kayıtlı istihdamın artırılmasının zor olduğu sektörler belirlenmekte ve kayıt uygulamaları sektörlerin özelliklerine göre şekillendirilmektedir.

Özel sektörde çalışan sigortalıların prim gelirlerinde %20 ve üzerinde bir azalma olması durumunda bir önceki aya göre bilgilendirici kısa mesaj gönderilecektir.

İstihdam Teşviklerini Etkinleştirme # 2

TAHMİNİ RİSKLİ İŞVERENLERE MEKTUPLAR

Yapılan analizler sonucunda kayıt dışı istihdam ve eksik bildirim konusunda riskli görülen işverenlere bilgilendirme yazıları göndereceğiz.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ETKİN YAPILANDIRILMIŞ BİR KAPSAMDIR

Prim tahsilatını artıracak ve sosyal güvenlik sisteminin etkin bir şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

PREMIUM ÖDEMELERDE DAHA YAKIN BİR SONUÇ OLACAK

Çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenler için özel bir prim ödeme süresi belirlenir.

Sosyal Sigortalar Kurumu bilgi sistemleri güçlendirilecektir. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına yönelik altyapı güçlendirilecektir.

Hastalık türüne göre düzenlenen iş göremezlik raporlarının otomatik ödenmesi ile ilgili yazılım çalışmaları yapılacaktır.

İstihdam teşvikleri # 3 etkinleştirilecek

ENGELLER VE GENÇLER VE KADINLARIN ARTAN İŞLERİ

Program, başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine adil istihdam olanakları sağlamayı ve özel politikalara ihtiyaç duyan grupların istihdamını artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda özel politikalar gerektiren grupların işgücüne ve istihdama katılımı artmaktadır.

PRATİK YERDEN İŞE KOLAY BİR GEÇİŞ OLACAK

Staj, girişimcilik ve iş başında eğitim programlarının etkinleştirilmesi gençlerin iş bulmasına yardımcı olacaktır.

Engellilerin işgücü piyasasına katılımını ve istihdamını artırır. Bu amaçla, kendi işini kuran ve aktif işgücü programlarından daha fazla yararlanan kişilere destek verilmeye devam edilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilmektedir.

İstihdam Teşviklerini Etkinleştirme # 4

İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ İÇİN TOPLANACAK VERİLER

Bu alanda, ilgili kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabanında bir araya getirilmesi, işlere ilişkin mevcut verilerin tespit edilmesi ve tüm bu verilerin önleme odaklı olarak kullanılmasını sağlayacak bir sistem kurulacaktır. . iş kazaları ve meslek hastalıkları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu