Ekonomi

İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

Orta vadeli program, finansal işlemler yerine Türk Lirası’nı tercih eden bir politika izlemektedir.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsindendir.

Stratejik kriterler çerçevesinde uygulanan politika çerçevesinde iç borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, yerli döviz ve altın kredilerinin piyasa koşullarında gerilemesi planlanmaktadır.

2022-2024 Orta Vadeli Programa (OVP) göre program dönemi sonunda genel devlet dengesinin yüzde 2,5’e gerilemesi, programda belirtilen kamu kesimi dengesinin ise 0,4’e dönmesi bekleniyor. Aynı dönemde yüzde fazlalık.

DEVLET AÇIĞI program dönemi sonunda yüzde 2,6’ya ulaşacak

Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 3,5 olarak tahmin edilen genel devlet açığının, program dönemi sonunda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 22,8’e çıkması beklenen toplam vergi yükünün, program döneminde yatay bir seyir izleyerek 2024 yılında yüzde 20,9’a ulaşması bekleniyor.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsindendir.

BEKLENEN BÜTÇE AÇIĞI, 2022’de yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 2,9

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2022’de yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 2,9, faiz dışı dengenin 2022’de yüzde 0,5 olacak ve program sonunda yüzde 0,3 fazla vermesi bekleniyor. dönem..

2022 yılında merkezi yönetim harcamalarının yüzde 22,2, faiz dışı harcamaların yüzde 19,2, merkezi yönetim gelirlerinin yüzde 18,7 ve vergi gelirlerinin GSYİH’nın yüzde 16 olacağı tahmin ediliyor.

2022’de GSYİH’nın yüzde 35,8’ine ulaşması beklenen AB tanımlı devlet borç stokunun, program dönemi sonunda yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

İÇ KREDİ TÜRK LİRASI İLE KABUL EDİLDİ

Programa göre, stratejik kriterler kapsamında uygulanan politika çerçevesinde iç borçlanma ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden olacaktır. Piyasa koşullarında yerli döviz ve altına dayalı kredilerin kademeli olarak azaltılması, borçlanma politikasının temel stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

İç borçlanma ağırlıklı olarak 2. Türk Lirası cinsindendir.

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM TASARRUF” İLKESİ

Kamu harcama politikasının belirlenen siyasi öncelikler ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenekler doğrultusunda çok yıllı bütçe yaklaşımı çerçevesinde uygulanması esas olacaktır.

Harcama incelemeleri devam edecek, ilgili programların etkinliği artacak ve harcamaların kontrol altında tutulması gerekecektir. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları dahilinde tahsis edilen kaynaklara harcama yapılmadan azami tasarruf bilinciyle sunulacaktır.

Özel hesap taleplerinin hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olması, bu kriterlere uymayan başvuruların aşamalı olarak kaldırılması ve işletme sermayesinin kademeli olarak merkezi yönetim bütçesine ve bütçesine dahil edilmesi sağlanmalıdır. sağa dağıtılacaktır.

VERGİ İNDİRİMLERİ VE MUAFİYETLERİ YENİDEN YAPILIYOR

Vergi teşvikleri, muafiyetleri ve muafiyetleri etkinlik ilkesi ışığında gözden geçirilecektir.

Dijital ekonominin sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve vergilendirilmesi devam etmelidir.

Kamu gelirlerinin tahsilat performansını artıracak ve vergi kontrolünde risk bazlı ve uzaktan kontrol sistemlerini devreye sokacaklardır.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmelidir.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kapsamlı bir program uygulanacaktır.

KİT’ler, piyasa koşulları ile makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaları dikkate alarak kamu maliyesine en az yük bindirecek şekilde faaliyet göstermektedir.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk lirası #3

DESTEK KOPYALAMASINDAN KAÇINILMASI

Sosyal yardımların mükerrerliğini önlemek ve kamu kaynaklarının verimliliğini sağlamak için tüm sosyal yardım verilerinin entegre sosyal yardım bilgi sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.

TIBBİ ÜRÜNLER, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ GİDERLERİ DEĞİŞİMİ

Sağlık hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden gereksiz kullanımdan kaçınmak için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları kolaylaştırılacaktır. Sağlık hizmeti sunucularının davranışlarını dikkate alan kontrol modelleri geliştirmek ve risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısını güçlendirmek. Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde risk paylaşım modelinin desteklenmesine yönelik proje çalışmaları başlatılacaktır.

AFİŞ YÖNETİM SİSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ

Kamu filo yönetim sisteminin uygulama modellerinin, özellikle araç bazlı maliyet yönetimi modelinin idareyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

Mükellef hizmetlerini iyileştirmek ve mükellef hizmetlerinin yönetimini merkezi, verimli, güncel ve hızlı bir şekilde yönetmek için yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere sürekli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu