Ekonomi

EPDK’dan temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin kararlar

EPDK’nın TEİAŞ’a hizmet veren tüketici tesislerine ilişkin aldığı kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin EPDK kararları

Talep tarafı rezerv hizmeti kapsamında temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiştir.

TEMEL TÜKETİM DEĞERİ HESAPLAMA PROSEDÜR VE ESASLARI

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye (TEİAŞ) hizmet veren tüketim tesisleri için, hizmet sırasındaki yük değişiminin kapsamının belirlenmesi başta olmak üzere, temel tüketim değerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Temel tüketim değerinin tanımına ilişkin EPDK kararları 1

Geçmiş tüketim referans olarak kabul edilecektir.

Bu kapsamda TEİAŞ, hizmetin talep üzerine kullanımını izlemek amacıyla, indirim emri verilen her bir mutabakat dönemi için referans olması amacıyla, son tüketim verilerinin aritmetik ortalamasına dayanarak temel tüketim değerini hesaplamaktadır. yan rezerv. sözleşmelerin yerine getirilmesinde.

Sayaç, sayaç için ayrı yapılır

Temel tüketim değeri, TEİAŞ’a hizmet veren tüketim tesisinin ilgili yan hizmet sözleşmesi kapsamında kayıtlı her bir mutabakat sayacı için ayrı ayrı hesaplanır. Birden fazla yerleşim sayacı bulunan bir tüketim tesisinin hesap dönemi içindeki temel tüketim değeri, her bir sayaç için hesaplanan temel tüketim değerlerinin toplamı olarak dikkate alınır.

TEMEL TÜKETİM DEĞERİ HESAPLANIRKEN KULLANILABİLECEK GÜN SAYISI

Ayrıca temel tüketim değeri hesaplanırken 5 gün için temel tüketim değeri penceresi, 45 gün için temel tüketim penceresi limiti uygulanır. Baz tüketim değeri penceresindeki 5 benzer gün bu limit dahilinde değilse, baz tüketim değeri hesaplanmayacaktır.

Temel tüketim değerinin hesaplanamaması durumunda ilgili yan hizmet sözleşmesi kapsamında “verilmeyen hizmet” olarak kabul edilir ve hizmet sağlayıcıya yapılacak saatlik kapasite ödemesinin buna karşılık gelen kısmı tüketim için ödeme yapmaz. seçenek.

Temel tüketim değerinin tanımına ilişkin EPDK kararları 2

İSTENEN TARAF ÇÖZÜM HİZMETİNDE TÜKETİM TESİSLERİNİN DOĞRULANMASINA İLİŞKİN KARARLAR

Öte yandan, talep tarafı güvenlik hizmeti çerçevesinde tüketici tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenmiştir.

Bu kapsamda TEİAŞ, tüketim tesislerinin TEİAŞ’a hizmet verebilmek ve gerekli bilgi akışını sağlamak için gerekli kontrol, ölçüm, izleme ve kontrol altyapısına sahip olduğunu belgelemektedir. TEİAŞ tarafından düzenlenen talep yönlü rezerv arz sürecine katılmak isteyen tüzel kişinin, hizmete katılan her bir tüketim tesisi için mevcut ölçüm cihazının uygunluğunu ayrı ayrı tespit etmek amacıyla TEİAŞ’a giriş yapması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu