Ekonomi

Ar-Ge harcaması 2020 yılında 55 milyar liraya yükseldi

TÜİK, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ilişkin araştırmaları yayımladı. Buna göre 2020 yılında Ar-Ge harcaması 54 milyar 957 milyon ITL’ye ulaştı.

Ar-Ge harcamaları 2020'de 55 milyar ITL'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan araştırma sonuçları, Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL’ye ulaştı. Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı %1,09’dan %0,09’a yükseldi.

AR-GE HARCAMALARININ ÖNEMLİ OLARAK FİNANSAL VE FİNANSAL DIŞI İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

Ar-Ge harcamalarının en büyük payını yüzde 64,8 ile finans ve finans dışı kuruluşlar oluştururken, bunu yüzde 28,4 ile yüksek öğretim izledi. Kar amacı gütmeyen Ar-Ge harcamaları da dahil olmak üzere genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüzde 6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içinde en büyük payı yüzde 52,8 ile personel giderleri aldı.

Ar-Ge harcamaları 2020'de 55 milyar ITL'ye yükseldi #1

FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN İŞLETMELERDE İLK DURUM AR-GE FİNANSMANINDA BİRİNCİ DURUM

2020 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 57,2’si finans ve finans dışı kuruluşlar tarafından finanse edilecekken, genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 28,4’ü, yükseköğretimde yüzde 12,3’ü, yüzde 2’si yabancı ve yabancı kaynaklardan, yüzde 0,1’i diğer kaynaklar tarafından finanse edilecek. .

Ar-Ge harcamaları 2020'de 55 milyar ITL'ye yükseldi #2

199 371 AR-GE PERSONELİ TAM İSTİHDAMDA ÇALIŞTI

2020 yılında toplam 199.371 kişi tam zamanlı eşdeğeri (FTE) Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörlere göre dağılıma bakıldığında, FTE’de istihdam edilen toplam Ar-Ge’nin yüzde 65,3’ü finans ve finans dışı kuruluşlarda, yüzde 29,9’u yüksek öğretimde ve yüzde 4,7’si kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yer alıyor. sanayi.

Ar-Ge harcamaları 2020'de 55 milyar ITL'ye yükseldi #3

FTE’DE KADIN AR-GE ÇALIŞANLARININ ORAN YÜZDE 31,9

2020 yılında tam zamanlı kadın Ar-Ge çalışanı sayısı 63.000.655 olup, toplam Ar-Ge portföyünün yüzde 31,9’unu oluşturmaktadır. Sektörler itibarıyla, tam zamanlı kadın Ar-Ge çalışanlarının payı finans ve finans dışı kuruluşlarda yüzde 26, kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere genel devlette yüzde 30,1 ve yükseköğretimde yüzde 45,1’dir.

DOKTOR VEYA EŞ DÜZEYDE AR-GE ÇALIŞANLARININ YÜZDESİ

Ar-Ge personelini aldıkları eğitime göre incelersek Ar-Ge personelinin yüzde 33,1’inin temel eğitime sahip olduğu görülmektedir. Bunu yüzde 32,1 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzde 5,1 ile meslek okulu ve yüzde 5,1 ile lise ve altı izledi. FTE ile ilgili olarak, Ar-Ge personelinin eğitimlerine ve eğitimlerine göre dağılımı Yüzde 45,7’si lisans, yüzde 21,4’ü diploma, yüzde 19’u doktora veya dengi, yüzde 7,2’si mesleki eğitim ve yüzde 6,8’i lise veya eğitim derecesine sahiptir.

Ar-Ge harcamaları 2020'de 55 milyar ITL'ye yükseldi #4

AR-GE FAALİYETLERİNDE EN ÇOK YÜKSEK TEKNOLOJİ FAALİYETLERİNDE OLAN İŞLETMELER

İmalat sanayindeki Ar-Ge start-up’larını teknolojik seviyelerine göre sınıflandırdığımızda, 2020 yılında imalat sanayinde 20 milyar 333 milyon lita olan Ar-Ge harcamasının %44,7’sinin yüksek teknoloji startupları tarafından yapıldığı ortaya çıktı. faaliyetler. 2015 yılında bu oran yüzde 35,3 idi. İmalatta toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 40,4’ü orta-yüksek teknolojili işletmelere, yüzde 9,2’si orta-düşük teknolojili işletmelere ve yüzde 5,7’si düşük teknolojili işletmelere harcandı.

Ar-Ge harcamaları 2020'de 55 milyar ITL'ye yükseldi # 5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu