Ekonomi

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

Konuya ilişkin usul ve esaslar, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Kanunu’nda belirlenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın vergi usulüne ilişkin tebliğlerinde, Vergi Usul Kanunu’nun Hesap Kanunu’na İlişkin Maddesinde çeşitli hükümlere yer verilmiştir.

BAKANLIK, FATURA DÖNEMİNİ BELİRLEMEK İÇİN EYLEM ALIYOR

Bu kapsamda Bakanlık, belirli kriterleri dikkate alarak 7 günlük fatura süresini kısaltmak veya mal teslim edildiğinde veya hizmet ifa edildiğinde fatura kesmekle yükümlüdür.

İŞARETLERİ KULLANMAK İÇİN GEREKLİ ÜRÜNLERİN TEDARİKÇİLERİNDEN GARANTİ OLSUN

Ayrıca Bakanlık tarafından afiş, kaşe, barkod, hologram, kesik, pul, sembol gibi özel etiket ve işaretler ile Petrol Piyasası Kanunu Değişikliği Kanunu kapsamında lisanslı faaliyetlerde bulunanlar kullanılması zorunludur. Sıvılaştırılmış Dizel (LPG) Piyasası Yasası ve Elektrik Piyasası Yasası. İthal edilen ürünlerin imalatçıları veya ithalatçıları, işe yeni başlayanlar için 10 milyon I.TL’ye kadar teminat alabilecek ve bir önceki hesap dönemi toplam brüt satış değerinin yüzde 1’ine kadar olan kişiler için 100 milyon ITL’yi geçemeyecek. faaliyetlerine devam ederler.

Öte yandan Bakanlık; Afiş, kaşe, barkod, hologram, kesik, pul, sembol gibi özel etiket ve işaretler düzenlenmeden önce, ÖTV ve bu ürünler için hesaplanan KDV tutarına kadar tahakkuk eden her türlü verginin tahsilat güvenliğini sağlamak için Amme Alacakları Tahsilat Kanunu ve . “garanti ve değerlendirme” Menkul kıymetler dışındaki menkul kıymetlerin alınmasına ve tenfizine ilişkin usul ve esasları bu maddede belirlemeye de yetkilidir.

ÖDEME KAYDEDİCİYE ZARAR EDEN CEZA

Ayrıca, ödeme kayıt cihazlarının mührünü kıranlar, yazılımlarını değiştirenler, satışların kaydedilmesini engelleyenler, cihazda kayıtlı bilgileri değiştirenler veya silenler, verilerin elektronik ortamda iletilmesini engelleyenler veya bir ortamda veri iletilmesine neden olanlar, Bakanlığın izni olmadan gerçeğe aykırı şekilde üç yıldan beş yıl hapis cezası ile cezalandırılır.

FATURA HESAP SÜRELERİ

Fatura dönemlerinin detayları da Tebliğ ile belirlendi.

Akaryakıt ve LPG otogaz tacir veya istasyonu hariç olmak üzere, müşterinin talep ettiği yerde lisanslı faaliyetlere tabi kişiler tarafından yapılan akaryakıt ve LPG taşımalarında tanker veya özel taşıma araçları ile taşınması halinde fatura düzenlenecektir. nakliye üzerine.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar #1

YENİ İŞLER İÇİN GARANTİLİ BAŞVURU

Ayrıca dağıtım veya LPG otogaz alım satım ruhsatı olanlar da kapsama uygulamasına dahil edildi.

Garanti kapsamına giren ve dağıtıcı lisansı bulunan mükelleflerden, lisansları ne olursa olsun 2021 yılına kadar 20 milyon ITL vermek zorunda kalacaklar. Dağıtıcı lisansı dışında lisansı olanlar için bu tutar 1 milyon TL olacaktır.

İzin sayısına bakılmaksızın faaliyet gösteren mükellefler, bir önceki hesap dönemine ilişkin yıllık gelirleri veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte beyan edilen yıllık brüt cirolarının %1’i oranında teminat vermek zorundadır. 100 milyon TL 2021.

Dağıtıcı veya LPG otogaz ticaret lisansı bulunan ve faaliyette bulunan mükellefler, 2021 hesap dönemi brüt satış hasılatı (2021 yılı özel hesap döneminde kapanan) dikkate alınarak ilk teminatı 31 Mayıs 2022 tarihine kadar vereceklerdir.

İSTEK ÜZERİNE GARANTİSİ İADE EDİLİR

Bildirimde ayrıca garantinin zaman ve yeri, alınacak garanti ve alınan garantinin iadesi gibi ayrıntılar da yer alır.

Alınan teminat, mükellefin faaliyetinin durdurulması, teminatı veren yetkilerin yenilenmemesi, sona erdirilmemesi veya iptal edilmemesi halinde vergi borcu olmaması kaydıyla mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar #2

VERGİSİZ GARANTİLER İÇİN ÖZEL CEZA

Süresinde teminat vermeyen, yeterli teminat vermeyen veya önceki teminatını süresi içinde yerine getirmeyenlere ayrıca usulsüzlük cezası verilmelidir.

Yukarıda belirtilen cezanın uygulanmasında 355 sayılı Kanunun 355 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın on katı kadar ceza uygulanır.

Tebliğ’in hesapların düzenlenmesine ilişkin maddesi 1 Ocak 2022’de, diğer maddeleri ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu